Sara Heinämaa

FT SARA HEINÄMAA on fenomenologisen filosofian johtava kansainvälinen asiantuntija. Hän toimii Jyväskylän yliopiston filosofian professorina ja aloitti tänä vuonna viisivuotisen työskentelyn Suomen Akatemian akatemiaprofessorina (2017–2021). Hän on julkaissut toistasataa tieteellistä tutkimusta, joita on huomioitu tunnustuspalkinnoin. Fenomenologian lisäksi Heinämaan erikoisaloja ovat eksistentialismi, transsendentaalifilosofia, mielenfilosofia, filosofian historia ja feministinen filosofia. Hän on toiminut lukuisten eurooppalaisten ja amerikkalaisten tieteellisten kustantajien, tutkimusrahoituslaitosten ja yliopistojen tieteellisenä asiantuntijana. Heinämaan tunnetuimpiin teoksiin kuuluvat Phenomenology and the Transcendental (2014), Death, Birth, and Femininity: Essays in the Philosophy of Embodiment (2010), Toward a Phenomenology of Sexual Difference (2003) ja Ihmetys ja rakkaus (2000).


Tilaisuus:

1. Wunderkammer-konsertti 1 / TODELLISUUSBASAARI
La 28.10. klo 19.00
Uusi Paviljonki

 

Kuva: Petteri Kivimäki