Grankulla V musikfest 26.10-2.11.2014

"Den här festivalen blir lättsam, luftig och glad. Det var inget jag medvetet strävade efter, det bara blev så. Kanske anden blir mera skälmsk med åldern." (Seppo Kimanen, konstnärlig ledare)

Som helhet överträffade festivalen igen alla förväntningar. Festivalveckan bjöd på oförglömliga upplevelser och positiva insikter både genom musiken och genom de intressanta föredragen.

”Den femte musikfesten uppnådde förväntningarna både vad gäller den konstnärliga nivån som publikmängden”, säger festivalens konstnärliga ledare Seppo Kimanen.

”Trots att vi hade färre konserter än förra året, steg antalet besökare. Speciellt föredragen drog mycket folk i år”, säger Kimanen.

Program 2014

Programbok

Artister

Verk

Information och nyheter

Foton