Fin final för Grankulla

Publicerad 10.11.2014 kl. 15:31
Grankulla musikfest kulminerade i Asasellokvartettens berörande konsert. Som helhet överträffade festivalen igen alla förväntningar.

Festivalveckan bjöd på oförglömliga upplevelser och positiva insikter både genom musiken och genom de intressanta föredragen.

”Den femte musikfesten uppnådde förväntningarna både vad gäller den konstnärliga nivån som publikmängden”, säger festivalens konstnärliga ledare Seppo Kimanen.

”Trots att vi hade färre konserter än förra året, steg antalet besökare. Speciellt föredragen drog mycket folk i år”, säger Kimanen.

Nu vänds blickarna mot nästa års festival, som ordnas 25.10–1.11.2015.

”Även om det ekonomiska läget fortfarande är kritiskt, är nästa års festival säkrad”, säger Kimanen.

”Jag vill framföra ett stort tack till alla våra långvariga samarbetsparter och mecenater, samt till de otaliga frivilliga som möjliggjorde festivalen”, avslutar Kimanen.