Jubileumsår!

Grankulla musikfest går av stapeln 25.10–3.11 och ordnas i år för tionde gången. Årets tema är Den nya världen.
Förhandsprogrammet publiceras i maj samtidigt med den nya hemsidan.

 

Biljettförsäljningen i Grani centrum har öppnat

Idag inleddes vår egen biljettförsäljning som våra frivilliga sköter. De är på plats må-lö fram till musikfesten.

Ny kampanj för gräsrotsfinansiering

För första gången bjuds festivalpubliken in för att via en gräsrotsfinansieringskampanj vara med och förverk­liga festivalen.

Gränsöverskridande vetenskapligt samarbete

För att komplettera programpaletten och stärka kunskapsbasen för de vetenskapliga inslagen har festivalen inlett ett treårigt samarbete med Vetenskapliga samfundens delegation VSD.

 


  

 

 

 

VI STÖDER    ME TUEMME    WE SUPPORT

                          

YRITYSPARTNERI PARTNER