Maija Manninen hedersmedlem i GMF

10.12.2018 kl. 17:39
Tiotals frivilliga jobbar varje år för Grankulla musikfest. En av de aktivaste avtackades och kallades till hedersmedlem.

Styrelsen för Grankulla musikfestförening rf föreslog för höstmötet att Maija Manninen ska kallas till föreningens hedersmedlem på höstmötet 3.12.2018. 

Maija Manninen har i nio års tid arbetat för att festivalen ska utvecklas, hämtat och koordinerat de frivilliga, speciellt trafikvakter och ordningsvakter, skaffat nya medlemmar och skapat positiv synlighet för musikfesten. Dessutom var hon föreningens verksamhetsgranskare de första sex åren.  Maija Manninen avtackades med tal och blommor.

Stadgarna §3, Medlemmar:

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Jessica Jensen