GMF får ny verksamhetsledare

31.12.2018 kl. 13:20
Efter sju år lämnar vl Jessica Jensen GMF. Styrelsen har valt Ninni Sulva-Vakkilainen till ny verksamhetsledare fr.om. 1.1.2019.

Grankulla musikfest GMF föddes för nio år sedan, år 2010, och utvecklades i den första konstnärliga ledaren Seppo Kimanens professionella händer till den hybridfestival den är i dag. De två första åren hade GMF två verksamhetsledare som förlöste och uppfostrade babyn, det tredje åren blev jag kontaktad och fick leda festivalen genom sin barn- och ungdomstid.

Det sägs att mycket händer i sjuårscykler, så också för GMF. Seppo Kimanen tackade för sig efter de första sju åren och GMF fick en ny konstnärlig ledare i Jan Söderblom, som har fortsatt att utveckla festivalen. Nu är det min tur att tacka. Under mina sju år har GMF vuxit från ett förlängt veckoslut till en niodagarsfestival med konserter, föreläsningar, pop upar och mycket annat och festivalen står på stadiga ben. Över 2 500 personer besökte GMF i år och kommentarerna var fina.

I dag är GMF en ung vuxen och börjar hitta sin substans, identitet och form. Efter ungdomsårens experimenterande kommer festivalen nästa år att ha kvar kärnan av konserter och föreläsningar, men krympas ner till omfånget och fokusera på de två veckosluten i månadsskiftet oktober-november. Nästa års tema är Den nya världen, samtidigt firar GMF sitt 10-årsjubileum.

Allt kretsar ändå kring människorna: kring artisterna, publiken, de frivilliga, medlemmarna, samarbetsparter, styrelsen, delegationen och alla andra som är knutna till festivalen på olika sätt. Jag är ödmjuk, tacksam och glad över att ha fått träffa er och för allt stöd ni gett musikfesten under åren.

GMF välkomnar den nya verksamhetsledaren Ninni Sulva-Vakkilainen som börjar 1.1.2019. GMF:s världsbästa producent Matilda Åkerblom och konstnärliga ledare Jan Söderblom fortsätter med sina tidigare uppgifter.

Själv flyttar jag helt mitt fokus till produktionsbolaget Parad Media, som bl.a. gör Efter Nio och Sommarpratarna.

Jag nås per e-post eller telefon 050 585 3270.

Stort tack och med önskan om ett Gott nytt år 2019!

Jessica Jensen
Verksamhetsledare 2012-2018

Jessica Jensen